Pagalba

Jei GPAIS nepavyksta atlikti konkrečių veiksmų (pavyzdžiui, suvesti ar išsaugoti duomenų) ar matote sistemos pranešimą, kad yra nustatyta klaida, ir naudojimosi vadovuose neradote atsakymo, maloniai prašome nukopijuoti ekranvaizdį, kuriame matyti problema, ir jį nusiųsti el. paštu:

pagalba@aaa.am.lt.

Vadovaujantis Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo (toliau – Aprašas) (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73) 3 punktu,  skelbiama informacija apie GPAIS veiklos sutrikimus ir kitas technines kliūtis:

GPAIS veiklos sutrikimas ir kita GPAIS techninė kliūtis

Priežastis

Sutrikimo ar techninės kliūties atsiradimo (nustatymo) data

Planuojama/aktuali sutrikimo ar techninės kliūties pašalinimo data

Įrodančių dokumentų išrašymas už 2017 m. likučius

 

Neveikia specialus funkcionalumas

2018-12-06

Preliminari 2019-02-01

Įrodančių dokumentų išrašymas už savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas per surinkėją

 

Neveikia specialus funkcionalumas

2018-12-06

Preliminari 2019-02-01

 

GPAIS vartotojai, kuriems aktualūs aukščiau paminėti GPAIS veiklos sutrikimai ir kitos GPAIS techninės kliūtys, įrodančius dokumentus, susiejančius paliudijimus, patvirtinimus išrašo pagal Apraše nustatytą tvarką – naudodami laikinąsias Tvarkos 3, 4, 5 prieduose išdėstytas dokumentų formas.

Papildoma informacija:

  • SVARBU – Jei susiduriate su problema pildant GPAIS – rekomenduojama pirmiausia patikrinti informaciją internetotinklapiuose www.gamta.lt, www.gpais.eu  dėl pranešimų apie GPAIS veiklos sutrikimus ar kitas GPAIS technines kliūtis.

Nesant pranešimo arba susiduriama su kitais sutrikimai ar techninėmis kliūtimis, nei nurodyta paskelbtame pranešime – GPAIS vartotojai turėtų rašyti pagalba@aaa.am.lt. Laiške prašome paaiškinti problemą, veiksmų seką, pridėti ekranvaizdžius. Jei susiduriate su įrodančių dokumentų išrašymo trikdžiais, nenurodytais 2018-12-07 pateiktame pranešime, el. laiško, adresuoto pagalba@aaa.am.lt, temoje prašome nurodyti raktinius žodžius „BLOKUOJAMAS ĮRODANČIO DOKUMENTO IŠRAŠYMAS“.

  • GPAIS tvarkytojas į pranešimus reaguoja skubos tvarka per  3 darbo dienas įvertinama pranešime pateikta informacija, gali būti kreipiamasi į pareiškėją dėl būtinos papildomos informacijos, paraiška perduodama nagrinėti atsakingiems specialistams. Jei pranešimas pateiktas dėl sutrikimo – įvertinama jo svarba, esant poreikiui pareiškėjas informuojamas apie pareigų įgyvendinimo eigą, kol bus nagrinėjami duomenys dėl sutrikimo.    Jei pranešimas pateiktas apie kritinės svarbos sutrikimą, veiksmai siekiant pašalinti sutrikimą pradedami nedelsiant.

Pranešimu apie kritinės svarbos sutrikimą laikytini pranešimai, kuriuose informuojama apie GPAIS visišką ar dalinį neveikimą, dėl kurio sutrinka vienos (arba kelių) funkcijų vykdymas, ir iš anksto nenumatytos galimybės tą (tas) funkcijas atlikti kitaip arba jų vykdymą atidėti iki tol, kol veiklos sutrikimas bus pašalintas; kai žinoma ar kyla pagrįstų įtarimų, kad galimai yra grėsmė GPAIS tvarkomų asmens duomenų saugai. Kritinės svarbos sutrikimų sąrašas pavyzdinis, numatoma jį tikslinti.

 

  • Kai sutrikimas susijęs išimtinai su vienu subjektu (sistemos vartotoju), informacija dėl įvykusio sutrikimo ir jo tyrimo, šalinimo eigos teikiama tik konkrečiam subjektui ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai (Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos)

 

Aktuali informacija:

Tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, numatantis "atsarginius" veiksmus, leidžiančius Jums įgyvendinti pareigas vesti apskaitas ir atsiskaityti, kai pranešta dėl GPAIS laikinų veiklos sutrikimų ir laikinai neveikia informacinė sistema ar jos dalys

 

Mokymų medžiaga

MK1 Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita.pdf

MK2 Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų tvarkymo apskaitos dokumentų rengimas.pdf

MK3 Atliekų vežimo lydraščių ir atliekų susidarymo apskaitos dokumentų rengimas.pdf

MK4 Atliekų sutvarkymą irodančių dokumentų rengimas.pdf

 

Vartotojų vadovai

GPAIS vartotojo vadovas_atliekų susidarymas.pdf

GPAIS vartotojo vadovas_atliekų tvarkymas.pdf

GPAIS vartotojo vadovas_gamintojai ir importuotojai.pdf

GPAIS vartotojo vadovas_gamintojai ir importuotojai (EN).pdf

Tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentų rengimas.pdf

 

Integracija su verslo valdymo sistema (VVS)

VVS projektavimo dokumentas.pdf

VVS vartotojo vadovas.pdf

VVS vartotojo vadovas (EN).pdf