Esu naujas vartotojas

Naujų vartotojų ir subjektų registracija GPAIS.pdf


Kaip galiu pradėti vykdyti pareigas GPAIS, skirtas įmonei?

Prisijungimas prie GPAIS vykdomas asmenį autentifikuojant per Elektroninių valdžios vartų portalą – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP): naudojant elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sertifikatą, įdiegtą lustinėje kortelėje (asmens tapatybės kortelė), USB laikmenoje, mobiliuosiuose įrenginiuose naudojamose SIM kortelėse.

 

Ar prisijungdamas turiu rinktis „Gyventojas“, ar „Verslo subjektas“?

Jei esate įmonės vadovas, Jūsų duomenys yra / privalo būti Juridinių asmenų registre šie duomenys, Jums, kaip fiziniam asmeniui („Gyventojui“), autentifikuojantis per VIISP, pasiekia GPAIS. Tai reiškia, kad prisijungdamas prie GPAIS, kai esate įmonės vadovas, autentifikuotis galite ir kaip „Gyventojas“, naudodamas savo, kaip fizinio asmens, elektroninės bankininkystės ar elektroninio parašo duomenis.

Elektroninių valdžios vartų portale savo, fizinio asmens paskyroje matysite galimybę pasirinkti „Atstovaujamą asmenį“

 

Ten susiesite savo paskyrą su Jūsų vadovaujama įmone pagal juridinio asmens kodą. Duomenys dėl teisių Jums veikti įmonės vardu, kaip vadovui, bus patikrinti su Juridinių asmenų registru.

Šis variantas tinka tik tiems fiziniams asmenims, apie kuriuos, kaip įmonės vadovus / atstovus duomenys teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti Juridinių asmenų registrui.

Jei prisijungimas prie GPAIS Jūsų įmonei yra pirmas, kitas būdas sukurti įmonės paskyrą yra jungtis kaip „Verslo subjektui“ ir naudoti įmonės elektroninės bankininkystės ar elektroninio parašo duomenis.

Kai Jūsų įmonės paskyra GPAIS jau registruota ir esate įmonės vadovas arba Jums vadovas jau yra suteikęs atstovavimo teises – Kai jungiatės NE pirmą kartą - šiuo atveju Jums visai tinka jungtis kaip „Gyventojui“ ir GPAIS matysite 2 (ar daugiau) Jums aktualių subjektų paskyras: savo ir vadovaujamos / atstovaujamos įmonės (ar įmonių).

Atkreipiame dėmesį, kad  naudodami savo, kaip fizinio asmens, duomenis, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės prisijungimą, kad galėtumėte pradėti veikti savo vadovaujamos / atstovaujamos įmonės vardu, tik užtikrinate savo asmens identifikaciją – vardo, pavardės, asmens kodo perdavimą sistemai, tačiau Jūsų, fizinio asmens, sąskaitos, turimų lėšų duomenys nenaudojami sistemoje.

 

Kaip ir pirmą kartą registruodamas įmonę galite naudoti ir „Verslo subjekto“ – įmonės elektroninės bankininkystės, elektroninio parašo duomenis.

Jungiuosi prie GPAIS, tačiau pasirinkus autentifikavimo būdą, pvz. el. parašu, gaunu informaciją, kad netinka mano naudojama kompiuterinio tinklo, programinė įranga (tvarkyklės ir pan.)

 

https://www.epaslaugos.lt portale yra pateiktos portalo paslaugų – autentifikavimo paslaugų – teikimo sąlygos, kuriose numatyta, kad naudodamasis portalo paslaugomis turite pasirūpinti savo įrangos, naudojamos atlikti veiksmus portale, tinkamu veikimu ir saugumu (naudoti įrangą, kuri nėra fiziškai ir technologiškai pasenusi – kuri yra pajėgi apdoroti su portalo paslaugų teikimu susijusius procesus; naudoti įrangą, kurioje įdiegtos visos reikiamos tvarkyklės, įrenginiuose naudoti antivirusinę programinę įrangą).

VIISP portale teikiama informacija, padedanti Jums nustatyti, ar Jūsų naudojama įranga sudarys galimybes jungtis prie VIISP:

„Darbui su sistema reikalinga Java (JRE 1.7) versija ir atitinkama naršyklės versija. Sistema užtikrina sklandų sistemos darbą su šiomis naršyklės versijomis Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 25, Google Chrome 10. 
Naujesnės naršyklės versijos nepalaiko reikalingos Java versijos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įdiegus Java (JRE 1.7) versija, pati Java nuolat ją siūlo atnaujinti. Dėl šių priežasčių šis funkcionalumas laikinai nerekomenduojamas.“

 

Susidūrę su problemomis dar autentifikavimo metu kreipkitės į Elektroninių valdžios vartų paslaugų teikėjus, nuorodas rasite savo prisijungimo prie VIISP puslapyje -  

Kad garantuotumėte savo pareigas tinkamai apskaityti atliekas, gaminius, importuotas prekes ir pakuotes, dėl to, kad negalite vykdyti šių pareigų, maloniai prašome informuoti ir mus per GPAIS pagalbos kontaktus: pagalba@aaa.am.lt

 

Prisijungiant rodomi neteisingi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) – prisijungimą prie GPAIS vykdote naudodamiesi VIISP portalo paslaugomis.

Elektroninių valdžios vartų portalas gauna Jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į prisijungimo būdą. Jei identifikavotės naudojant el. bankininkystės sistemą, elektroninių valdžios vartų portalas gauna informaciją, kurią pateikia bankas, todėl šiuo atveju Jums reikėtų kreiptis į savo banką, kad pakeistų asmens duomenis. Jei prisijungėte prie portalo naudodamiesi el. parašu, portalas taip pat gauna tokius duomenis, kokie yra įrašyti į Jūsų skaitmeninį sertifikatą. Šiuo atveju Jums reikėtų kreiptis į Jums sertifikatą išdavusį teikėją, kad pakeistų asmens duomenis.

Kai siekiate duomenis teikti už įmonę jau ne pirmą kartą ir su autentifikavimo problemomis ar naujų atstovų paskyrimo problemomis susidūrėte tik vėliau, antrą ar vėlesnį prisijungimo kartą, rekomenduojame prie mums skirto pagalbos pranešimo pridėti skanuotą, įmonės vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikianti teisę Jūsų norimam paskirti atstovui, teikti duomenis GPAIS; įmonės išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą, jei su prisijungimo problema susidūrėte pats, kaip įmonės vadovas – sutikslinsime Jūsų / atstovo teises teikti duomenis GPAIS, remdamiesi  Jūsų pateiktas oficialiais dokumentais.

Teikdami įgaliojimą tokiu būdu nepamirškite, kad įstatymu numatytas įgaliojimo terminas – vieneri metai, jei norite atstovą paskirti ilgesniam laikotarpiui – nurodykite tai įgaliojime. Jei įgaliojimą panaikintumėte anksčiau termino – prašome mums pranešti apie tai per GPAIS pagalbos kontaktus: pagalba@aaa.am.lt

 

Prisijungimas prie GPAIS aktualus dėl įmonės (UAB, IĮ), tačiau nenaudojate elektroninės bankininkystės?

 

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą įmonė yra atskiras apskaitos vienetas, o GPAIS teikiamų apskaitų duomenys susiję su įmonės finansiniais – mokestiniais įsipareigojimais, jei būtų pasiekti įstatymuose (nurodomi dydžiai ar veiklos apimtys. Tinkamai apskaitant įmonių pajamas, sąnaudas, mokant mokesčius, svarbu aiškiai atskirti asmenines (t.y. direktoriaus, vadovo, labai mažų įmonių atveju dažnai – pagrindinio ar vienintelio įmonės akcininko, savininko) ir įmonės lėšas. Steigiant įmonę viena iš pagrindinių sąlygų yra banko sąskaitos atidarymas, kurioje sukaupiamas pradinis įnašas už pasirašytas akcijas. Kiekviena Lietuvoje įregistruota įmonė privalo turėti bent vieną sąskaitą, atidarytą Lietuvos banke. Tai sudaro sąlygas naudotis elektronine bankininkyste – prieinamu autentifikavimo jungiantis prie Elektroninės valdžios vartų būdu.

 

Vadovaujate mažajai bendrijai (MB)?

El. paštu pagalba@gpais.eu atsiūskite skanuotus įgaliojims atstovauti įmonę ir įsitikinkite, kad įgaliojime nurodytas asmuo yra prisijungęs prie GPAIS kaip fizinis asmuo. 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad GPAIS galima suteikti kitiems asmenims teises veikti įmonės vardu išimtinai tik dėl įmonės pareigų vykdant atliekų, gaminių ir (ar) pakuočių apskaitas.

 

Prisijungiau, kaip įmonės vadovas, bet pats nenoriu pildyti duomenų – skiriu šią veiklą kitiems asmenims: atstovo, įmonės vardu teikiančio duomenis GPAIS, paskyrimas, teisių nutraukimas

GPAIS teikiant duomenis už įmonę (UAB,  IĮ) įgyvendinami juridinio asmens turimi įsipareigojimai tinkamai apskaityti susidarančias, tvarkomas atliekas ar į Lietuvos vidaus rinką išleidžiamus gaminius ir jų pakuotes. Už tinkamą apskaitos vedimą, ataskaitų pateikimą, duomenų teisingumą pagal teisės aktus atsako įmonės vadovas ar asmuo jo įgaliotas veikti už įmonę, todėl įmonės vadovo (labai mažų įmonių atveju  dažnai – pagrindinio ar vienintelio įmonės akcininko, savininko) interesas yra turėti žinomą, patikimą GPAIS duomenis teikiantį atstovą, garantuoti jo teisių valdymą (priskyrimą ar atšaukimą).

 

Atstovus veikti įmonės vardu (ne įmonės vadovus) turėtumėte parinkti GPAIS puslapyje, kur jau registruota įmonės paskyra.

Kolkas nerealizuota galimybė naudojant Elektroninių valdžios vartų paslaugas suteikti įgaliojimą fiziniam asmeniui, ne vadovui, veikti dėl vienos – GPAIS – paslaugos gavimo.

Per Elektroninių valdžios vartų portalą: 1) susiejama fizinio asmens teisė atstovauti jo vadovaujamą įmonę (Juridinių asmenų registro pateikiami duomenys, kai asmuo jungiasi kaip „Gyventojas“ ir susieja savo paskyrą su vadovaujama įmone), 2) susiejama fizinio asmens teisė atstovauti „Verslo subjektą“ jam naudojant įmonės elektroninės bankininkystės paskyrą / naudojant elektroninį parašą) arba 3) įgaliojimai veikti už kitą asmenį gali būti suteikti dėl visų elektroninių valdžios paslaugų!

 

Jei siekiate turėti atstovus, veikiančius tik dėl GPAIS! -

Atstovus paskirti turi teisę įmonės vadovas (asmuo, kuriam suteiktos teisės naudoti įmonės elektroninės bankininkystės duomenis, elektroninį parašą ir veikti už visą įmonę) – prisijungęs prie GPAIS matysite 2 paskyras – savo, fizinio asmens, ir atstovaujamos įmonės. Abi jos turi būti užregistruotos.

Tolesniems veiksmams iš subjektų sąrašo turėtumėte pasirinkti, kad veikiate įmonės paskyroje:

Pasirinkti, kokio subjekto vardu norite veikti sistemoje (kokiam subjektui parinkti atstovus ir kt.) galite ir  šioje vietoje:

Pasirinkęs subjektą – įmonę – paskyros informacijoje rasite grafą „Atstovai“ –

Ten galite suvesti asmenis, kurie veiks Jūsų įmonės vardu GPAIS

Atkreipiame dėmesį, kad suteikdami „Subjekto administratoriaus“ teises atstovui leisite koreguoti įmonei priskirtų atstovų sąrašą – šias teises rekomenduojame pasilikti įmonės vadovui.

Atstovas ir be „Subjekto administratoriaus“ žymos gali teikti visus duomenis GPAIS

 

Įmonė gali turėti kelis atstovus, pavyzdžiui, veikiančius vieno įmonės filialo ar vienos veiklos srities klausimais, tačiau tai nekeičia įmonės vadovo atsakomybės už visą įmonės veiklą.

Prisijungę ir autentifikavę save, kaip vadovą, ar save, kaip įgaliotą asmenį veikti vadovo vardu, ir tada paskirdami atstovus GPAIS neprivalote teikti / pridėti rašytinio įgaliojimo savo įmonės darbuotojams, kuriuos įpareigojate vesti duomenis GPAIS įmonės vardu ir kuriuos per VIISP paskiriate atstovais: šie asmenys vykdys kasdienę, įprastinę veiklą, kaip įmonės darbuotojai, suvesdami nuolatinius apskaitos duomenis.

Kai teikiamas pelno siekiančio (komercinio) juridinio asmens įgaliojimas darbuotojui ar kitam asmeniui juridinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu, įgaliojimą gavęs asmuo pats negali įgaliojimų perduoti kitam asmeniui – jei kyla poreikis pakeisti atstovą, tai turi padaryti įmonės vadovas.

Jūsų atstovai turi teisę bet kada atsisakyti įgaliojimų.