Esu naujas vartotojas

Registracija, prisijungimas, atstovavimas (Naudotojo vadovas)

Registration, login, representation (User manual EN)

 

Nepavyksta prisijungti, grįžtama į pradinį puslapį, spauskite čia


     

Kaip galiu pradėti vykdyti pareigas GPAIS, skirtas įmonei?

Prisijungimas prie GPAIS vykdomas per tinklapį https://www.gpais.eu/, registracijos (kai subjektas dar nenaudojo GPAIS, pirma būtina užsiregistruoti) ir prisijungimo metu asmenuo autentifikuojamas (patvirtinama jo tapatybė) per Elektroninių valdžios vartų portalą – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). Tapatybei patvirtinti naudojama elektroninė bankininkystė arba elektroninio parašo sertifikatas, įdiegtas lustinėje kortelėje (asmens tapatybės kortelė), USB laikmenoje, mobiliuosiuose įrenginiuose naudojamose SIM kortelėse.

 

Ar prisijungdamas turiu rinktis „Gyventojas“, ar „Verslo subjektas“?

Kiekvienas asmuo, pradedantis naudoti GPAIS, ar kaip atsiskaitantis asmuo, ar kaip kito asmens atstovas, turintis pildyti duomenis, pirma turi užsiregistruoti:  https://www.gpais.eu/ - Prisijungti prie GPAIS - Registruotis.

Daugiau informacijos: kaip registruotis / how to register?

Jei duomenis GPAIS turite teikti savo, fizinio asmens, vardu  tvirtinate savo tapatybę rinkdamiesi "Gyventojas".

Jei duomenis GPAIS turite teikti už juridinį asmenį:

pradėdami naudoti GPAIS (registruojant juridinį asmenį) pirmajį kartą turite patvirtinti juridinio asmens tapatybę rinkdamiesi "Verslo subjektas" bei paskirti fizinius asmenis šio juridinio asmens atstovais GPAIS, kurie toliau teiks duomenis.

Skiriami atstovais fiziniai asmenys taip pat jau turi būti užsiregistravę GPAIS per savo asmenines paskyras.

Kai juridinio asmens paskyra GPAIS jau užregistruota ir atstovai paskirti, visus kitus kartus paskirtieji atstovai prisijungdami renkasi "Gyventojas" - tvirtina savo tapatybę - ir turi matyti tiek savo asmens, tiek atstovaujamo juridinio asmens paskyras.

Jei esate juridinio asmens vadovas, kurio duomenys yra perduoti Juridinių asmenų registrui, prisijungdamas prie GPAIS autentifikuotis galite ir kaip „Gyventojas“, naudodamas savo, kaip fizinio asmens, elektroninės bankininkystės ar elektroninio parašo duomenis.

Elektroninių valdžios vartų portale savo, fizinio asmens paskyroje matysite galimybę pasirinkti „Atstovaujamą asmenį“

 

Ten susiesite savo paskyrą su Jūsų vadovaujama įmone pagal juridinio asmens kodą. Duomenys dėl teisių Jums veikti įmonės vardu, kaip vadovui, bus patikrinti su Juridinių asmenų registru ir turėtų pavykti ir šiuo būdu užregistruoti GPAIS juridinį asmenį, prisijungti prie juridinio asmens paskyros.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • naudodami savo, kaip fizinio asmens, duomenis, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės prisijungimą, kad galėtumėte pradėti veikti savo vadovaujamos / atstovaujamos įmonės vardu, tik užtikrinate savo asmens identifikaciją – vardo, pavardės, asmens kodo perdavimą sistemai, tačiau Jūsų, fizinio asmens, sąskaitos, turimų lėšų duomenys nenaudojami sistemoje.
 • GPAIS suteikiamos teisės kitiems asmenims juridinio asmens vardu išimtinai tik dėl šio asmens pareigų vykdant atliekų, gaminių ir (ar) pakuočių apskaitas.
 • Teikdami įgaliojimą nepamirškite, kad įstatymu numatytas įgaliojimo terminas – vieneri metai, jei norite atstovą paskirti ilgesniam laikotarpiui – nurodykite tai įgaliojime. Jei įgaliojimą panaikintumėte anksčiau termino – prašome mums pranešti apie tai per GPAIS pagalbos kontaktus: https://www.gpais.eu/pagalba - Kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą.
 • registruojant subjektų - tiek juridinių asmenų, tiek fizinių asmenų - būsimų atstovų - paskyras sistemoje, yra svarbu, kad būtų nurodomi skirtingi šių asmenų el. paštai - kitaip sistema gali neleisti užbaigti registracijos. Fiziniai asmenys, kurie registruojasi sistemoje tam, kad galėtų tapti juridinio asmens atstovais, savo asmeninėje paskyroje parinkę el. pašto duomenis į šį paštą irgi galės gauti duomenis dėl atstovaujamo juridinio asmens veiklos GPAIS, toks el. paštas galės būti matomas kitiems juridinio asmens, kurį atstovauja asmuo, atstovams, todėl asmenims rekomenduojame įsivertinti savo asmens duomenų sklaidą ir nurodyti asmeniui paskirtus darbinius el. paštus, patikslinti juos keičiant kontaktinę informaciją paskyroje.

Kai siekiate duomenis teikti už įmonę jau ne pirmą kartą ir susiduriate su autentifikavimo problemomis ar naujų atstovų paskyrimo problemomis, rekomenduojame prie mums skirto pagalbos pranešimo iš karto pridėti skanuotą, juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą, suteikiantį teisę Jūsų norimam paskirti atstovui, teikti duomenis GPAIS; juridinio asmens išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą, jei su prisijungimo problema susidūrėte pats, kaip vadovas – sutikslinsime Jūsų / atstovo teises teikti duomenis GPAIS, remdamiesi Jūsų pateiktas oficialiais dokumentais.

Daugiau naudingos informacijos apie registraciją, prisijungimą, atstovų paskyrimą rasite GPAIS Pagalbos tarnybos Žinių bazėje:

Jungiuosi prie GPAIS, tačiau pasirinkus autentifikavimo būdą, pvz. el. parašu, gaunu informaciją, kad netinka mano naudojama kompiuterinio tinklo, programinė įranga (tvarkyklės ir pan.)

https://www.epaslaugos.lt portale yra pateiktos portalo paslaugų – autentifikavimo paslaugų – teikimo sąlygos, kuriose numatyta, kad naudodamasis portalo paslaugomis turite pasirūpinti savo įrangos, naudojamos atlikti veiksmus portale, tinkamu veikimu ir saugumu (naudoti įrangą, kuri nėra fiziškai ir technologiškai pasenusi – kuri yra pajėgi apdoroti su portalo paslaugų teikimu susijusius procesus; naudoti įrangą, kurioje įdiegtos visos reikiamos tvarkyklės, įrenginiuose naudoti antivirusinę programinę įrangą).

VIISP portale teikiama informacija, padedanti Jums nustatyti, ar Jūsų naudojama įranga sudarys galimybes jungtis prie VIISP:

„Darbui su sistema reikalinga Java (JRE 1.7) versija ir atitinkama naršyklės versija. Sistema užtikrina sklandų sistemos darbą su šiomis naršyklės versijomis Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 25, Google Chrome 10. 
Naujesnės naršyklės versijos nepalaiko reikalingos Java versijos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad įdiegus Java (JRE 1.7) versija, pati Java nuolat ją siūlo atnaujinti. Dėl šių priežasčių šis funkcionalumas laikinai nerekomenduojamas.“

Susidūrę su problemomis dar autentifikavimo metu kreipkitės į Elektroninių valdžios vartų paslaugų teikėjus, nuorodas rasite savo prisijungimo prie VIISP puslapyje -  

Kad garantuotumėte savo pareigas tinkamai apskaityti atliekas, gaminius, importuotas prekes ir pakuotes, dėl to, kad negalite vykdyti šių pareigų dėl programinės įrangos nepakankamumo, maloniai prašome informuoti ir mus per GPAIS pagalbos kontaktus: https://www.gpais.eu/pagalba - Kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą.

 

Prisijungiant rodomi neteisingi asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) – prisijungimą prie GPAIS vykdote naudodamiesi VIISP portalo paslaugomis.

Elektroninių valdžios vartų portalas gauna Jūsų asmens duomenis atsižvelgiant į prisijungimo būdą. Jei identifikavotės naudojant el. bankininkystės sistemą, elektroninių valdžios vartų portalas gauna informaciją, kurią pateikia bankas, todėl šiuo atveju Jums reikėtų kreiptis į savo banką, kad pakeistų asmens duomenis. Jei prisijungėte prie portalo naudodamiesi el. parašu, portalas taip pat gauna tokius duomenis, kokie yra įrašyti į Jūsų skaitmeninį sertifikatą. Šiuo atveju Jums reikėtų kreiptis į Jums sertifikatą išdavusį teikėją, kad pakeistų asmens duomenis.

 

Prisijungimas prie GPAIS aktualus dėl įmonės (UAB, IĮ), tačiau nenaudojate elektroninės bankininkystės?

Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą įmonė yra atskiras apskaitos vienetas, o GPAIS teikiamų apskaitų duomenys susiję su įmonės finansiniais – mokestiniais įsipareigojimais, jei būtų pasiekti įstatymuose (nurodomi dydžiai ar veiklos apimtys. Tinkamai apskaitant įmonių pajamas, sąnaudas, mokant mokesčius, svarbu aiškiai atskirti asmenines (t.y. direktoriaus, vadovo, labai mažų įmonių atveju dažnai – pagrindinio ar vienintelio įmonės akcininko, savininko) ir įmonės lėšas. Steigiant įmonę viena iš pagrindinių sąlygų yra banko sąskaitos atidarymas, kurioje sukaupiamas pradinis įnašas už pasirašytas akcijas. Kiekviena Lietuvoje įregistruota įmonė privalo turėti bent vieną sąskaitą, atidarytą Lietuvos banke. Tai sudaro sąlygas naudotis elektronine bankininkyste – prieinamu autentifikavimo jungiantis prie Elektroninės valdžios vartų būdu.

 

Vadovaujate mažajai bendrijai (MB)?

Kai kurios mažosios bendrijos susiduria su problemomis prisijungti (užsiregistruoti) GPAIS, nes mažųjų bendrijų narių - vadovų duomenys neperduoti Juridinių asmenų registrui, nesuveikia fizinio asmens - vadovo sąsaja, todėl kilus problemoms, maloniai prašome susisiekti su GPAIS Pagalbos tarnyba: https://www.gpais.eu/pagalba - Kaip pranešti apie GPAIS sutrikimą - ir atsiųsti skanuotus įgaliojims atstovauti mažąją bendriją ar nario teises bendrijoje patvirtinančius dokumentus. Prieš tai įsitikinkite, kad skiriami atstovauti asmenys jau yra prisijungę prie GPAIS kaip fiziniai asmenys, kad galėtume juos paskirti bendrijos atstovais.

 

Prisijungiau, kaip juridinio asmens vadovas, bet pats nenoriu pildyti duomenų – skiriu šią veiklą kitiems asmenims: atstovo, juridinio asmens vardu teikiančio duomenis GPAIS, paskyrimas, teisių nutraukimas

GPAIS gali būti įgyvendinami juridinio asmens turimi įsipareigojimai tinkamai apskaityti susidarančias, tvarkomas atliekas ar į Lietuvos vidaus rinką išleidžiamus gaminius ir jų pakuotes. Už tinkamą apskaitos vedimą, ataskaitų pateikimą, duomenų teisingumą pagal teisės aktus atsako juridinio asmens vadovas ar asmuo jo įgaliotas veikti už juridinį asmenį, todėl vadovo (labai mažų įmonių atveju  dažnai – pagrindinio ar vienintelio įmonės akcininko, savininko) interesas yra turėti žinomą, patikimą GPAIS duomenis teikiantį atstovą, garantuoti jo teisių valdymą (priskyrimą ar atšaukimą).

Atstovus veikti juridinio asmens vardu  turėtumėte parinkti GPAIS puslapyje, kur jau registruota juridinio asmens paskyra.

Kolkas nerealizuota galimybė naudojant Elektroninių valdžios vartų paslaugas suteikti įgaliojimą fiziniam asmeniui, ne vadovui, veikti dėl GPAIS paslaugos gavimo - tai reiškia, kad visas atstovavimo teises turite sutvarkyti ne Elektroninių valdžios vartų portale, o GPAIS portale.

Atstovus paskirti turi teisę:

 • juridinio asmens vadovas (asmuo, kuriam suteiktos teisės naudoti įmonės elektroninės bankininkystės duomenis, elektroninį parašą ir veikti už visą įmonę) – prisijungęs prie GPAIS ir patvirtinęs tapatybę kaip "Verslo subjektas",
 • jau GPAIS paskirtas fizinis asmuo - atstovas - subjekto administratorius.

Kad paskirtumėte atstovus, kai prisijungiate prie GPAIS, iš subjektų sąrašo turėtumėte pasirinkti, kad veikiate juridinio asmens paskyroje:

Pasirinkti, kokio subjekto vardu norite veikti sistemoje (kokiam subjektui parinkti atstovus ir kt.) galite ir  šioje vietoje:

Pasirinkęs subjektą – juridinį asmenį – paskyros informacijoje rasite grafą „Atstovai“ –

Ten galite suvesti fizinius asmenis, kurie veiks Jūsų juridinio asmens vardu GPAIS. Šie fiziniai asmenys pirma turi būti užsiregistravę GPAIS savo asmens vardu.

Svarbu:

 • Jei atstovų grafos nematote, pabandykite prisijungimo metu tvirtinti juridinio asmens tapatybę - rinkitės "Verslo subjektas" (galbūt iki šiol pats nebuvote juridinio asmens atstovu, esate naujas vadovas ir sistema jums jungiantis kaip Gyventojui neatpažįsta jūsų teisių).
 • Suteikdami „Subjekto administratoriaus“ teises atstovui leisite koreguoti juridiniam asmeniui priskirtų atstovų sąrašą (pridėti, pašalinti atstovus), be to, nors juridinis asmuo savo veikloje gali turėti kelis atstovus, pavyzdžiui, veikiančius vieno įmonės filialo ar vienos veiklos srities klausimais, tačiau tai nekeičia juridinio asmens vadovo atsakomybės už visą įmonės veiklą, dėl to subjekto - juridinio asmens - administratoriaus teises GPAIS rekomenduojame pasilikti ir juridinio asmens vadovui. Galite turėti ir kelis subjekto administratorius.
 • Atstovas ir be „Subjekto administratoriaus“ žymos gali teikti visus duomenis GPAIS - nėra galimybių riboti jo prieigą tik prie tam tikrų duomenų. Jei atstovas nėra subjekto administratorius, jis galės matyti paskirto subjekto apskaitos duomenis, bendruose juridinio asmens atstovams siunčiamuose el. pranešimuose - kitų atstovų nurodytus paskyros el. paštus (šie el. paštai gali turėti asmens duomenų, pvz. būti sudaryti iš vardų, pavardžių), tačiau bendro atstovų sąrašo su kitų atstovų vardais, pavardėmis, kodais, toks atstovas negalės matyti.
 • Prisijungę ir autentifikavę save, kaip vadovą, ar save, kaip įgaliotą asmenį veikti vadovo vardu, ir tada paskirdami atstovus GPAIS neprivalote teikti / pridėti rašytinio įgaliojimo savo darbuotojams, kuriuos įpareigojate vesti duomenis GPAIS juridinio asmens vardu ir kuriuos per VIISP paskiriate atstovais: šie asmenys pagal jūsų elektroninį paskyrimą vykdys kasdienę, įprastinę veiklą, kaip įmonės darbuotojai, suvesdami nuolatinius apskaitos duomenis.
 • Kai teikiamas pelno siekiančio (komercinio) juridinio asmens įgaliojimas darbuotojui ar kitam asmeniui juridinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu, įgaliojimą gavęs asmuo pats negali įgaliojimų perduoti kitam asmeniui – jei kyla poreikis pakeisti atstovą, pagal teisės aktų reikalavimus tai turi padaryti įmonės vadovas - dėl šios priežasties irgi svarbu, kad juridinio asmens vadovas išsaugotų ir turėtų subjekto administratoriaus teises GPAIS.
 • Jūsų atstovai turi teisę bet kada atsisakyti įgaliojimų.

Daugiau apie atstovavimą rasite GPAIS Pagalbos tarnybos žinių bazėje.

Atkreipkite dėmesį į Žinių bazės teikiamus paaiškinimus dėl fizinių asmenų teisės turėti savo atstovus GPAIS (aktualu veikiantiems pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymas.