Gamintojų ir importuotojų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių buitinę EEĮ, užimamos rinkos dalys

Dėl techninių informacinės sistemos GPAIS kliūčių 2019 m. nebus skaičiuojamos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai buitinę elektros ir elektroninę įrangą tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalys.

Primename, kad, vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 10 punktu, einamaisiais metais galioja praėjusiais metais galiojusios Tvarkos aprašo 5–7 punktuose nurodytos rinkos dalys, kol atsižvelgiant į praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis paskelbiamos patikslintos einamųjų metų rinkos dalys.

 

Gaunama klaida: Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos. Atliekų tvarkymo metu negali susidaryti atliekos, kurios atliekų tvarkymo vietoje neturi registruotų atliekų tvarkymo veiklų. Atlieka: [kodas] (ATZ021)

Jei laiku neatsinaujinote leidžiamų tvarkyti atliekų ATVR sistemoje, o juos susitvarkėte tik nuo tam tikros datos, į GPAIS ateina ta data registruotas leidimas dirbti su atliekomis. Todėl jei bandote vesti apskaitą ankstesne data, nei susitvarkėte ATVR'e, gaunate šią klaidą. Reikia laukti kol GPAIS'e bus nuimta ši patikros taisyklė, šiuo metu užbaigti apskaitos negalėsite. Planuojama data, spalio 15 d.

 

Įmonės, kurių apskaitoje yra didžiuliai kiekiai prekinių vienetų, negali peržiūrėti ketvirčio suvestinių

Dėl GPAIS kūrėjų nenumatytos situacijos, jog gali būti tokie duomenų kiekiai. Įmonės, kurių apskaitoje yra dideli kiekiai prekinių vienetų, virš keliasdešimties tūkstančių, negali peržiūrėti savo suformuotų suvestinių, kadangi naršyklės negali atvaizduoti tokio duomenų kiekio viename lange.

 

 Klaida dėl jau egzistuojančio žurnalo

Dėl sutrikimų nutikusių vasario 4d. ir kovo 5d. GPAIS sistemoje, daliai vartotojų gali nepavykti sukurti GII, atliekų tvarkymo arba atliekų susidarymo žurnalo. Gaunama klaida, kad toks žurnalas jau egzistuoja arba suvestinė yra patvirtinta. Taip pat gali nutikti situacija, kai suvestinių formavimo būsena tampa "formuojama" ir nekinta ilgiau nei kelias dienas, dėl to nebeįmanoma atlikti jokių veiksmų. Tokiu atveju, rašykite į pagalba@gpais.eu ir nurodykite visą reikalingą informaciją.

 

Importuojamų failų eilė

 
 

 

Archyvas (sutvarkytos problemos):

2019-08-19 Klaidingai realizuotas funkcionalumas: Pakuočių gamintojams ir importuotojams formuojant pakuočių apskaitos ketvirčio suvestinę reikia nurodyti duomenis apie atliekų tvarkymo organizavimą.

Pakuočių gamintojai ir importuotojai neprivalo teikti duomenų apie pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą (ATO). Ketvirčio suvestinės formavimo metu atsirandantis pranešimas, kuriame prašoma patvirtinti nevykdytas ATO veiklas, yra sistemos KLAIDA, kuri bus pašalinta. Prašome neformuoti pakuočių suvestinių, kol klaida nebus ištaisyta.

Planuojama techninių kliūčių pašalinimo data – 2019 m. balandžio 26 d.

 

2019-06-14 Neveikia įrodančių dokumentų išrašymas, jei GII sraute buvo registruojamasi 2019 metais

Gaunama klaida GII 2018 metais neregistruotas GIIS dėl {srauto pavadinimas}.
 

2019-05-01 Naujos įmonės negali vykdyti veiklos GPAIS

Įmonės, kurios registruotos JAR nuo 2019 metų sausio 1 dienos negali dirbti GPAIS sistemoje.

 

2019-04-23 GPAIS techninės kliūtys dėl nesukurto funkcionalumo duomenų apie gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Preliminari GPAIS techninės kliūties pašalinimo data – 2019 m. vasario 15 d.

Agentūros vertinimui pateiktos gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaitos) tų GII, kurie 2018 m. vykdė gaminių prekybą LR vidaus rinkai ir buvo pasirinkę individualią atsakomybę, nebus vertinamos iki tol, kol nebus pašalintos GPAIS techninės kliūtys dėl duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Pašalinus GPAIS technines kliūtis, vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

2019-04-02 Neveikia GII registracija apmokestinamiesiems gaminiams - sutvarkyta

Dėl sistemos klaidos esančios GPAIS sistemoje, registruodamiesi arba koreguodami GII registraciją gaunate klaidą, kad kolektyvinės atsakomybės pavedimas neatitinka prašyme nurodytų duomenų, arba turi būti nurodytas tik toks apmokesinamasis gaminys, kuris neturi vaikinių apmokestinamųjų gaminių (AG007).

 

2019-03-28 Sutrikimai dėl VVS importavimo. Šiuo metu VVS importavimas veikia korektiškai. Apribojimas yra 20 failų.
 
Dėl susiklosčiusios situacijos su lėtu VVS importuotų duomenų apdorojimu, duomenų siuntimui laikinai yra uždėtas 10-ies importuojamų failų apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmi 10 failų bus priimti, o likę atmesti, kol nebus įkelti pirmi 10 esantys eilėje.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!

 

2019-03-28 Neveikia galiojimo datų "iki" suvedimas per VVS sąsąją, jei gaminys yra užrakintas suvestinėje

Datų galiojimo pabaigos laiką galima nustatyti tik rankiniu būdu per portalą. Tai yra numatytas funkcionalumas.

 

2019-03-25 Neveikia duomenų sinchronizacija iš ATVR į GPAIS

Duomenys automatiškai neperduodami iš ATVR į GPAIS, galime atlikti rankinę vienetinę sinchronizaciją, rašykite į pagalba@gpais.eu su antrašte "ATVR sinchronizacija" ir nurodykite įmonės kodą arba REOBJ kodą.

 

2019-02-07 Sutriko GPAIS veikimas

Dėl GPAIS sutrikimo, sistema nutraukė importuojamų failų eilę, gauta klaida "sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed". Daliai vartotojų po nutrūkusio importo gali nepavykti siųsti duomenų per naują dėl klaidos, jog toks žurnalas jau egzistuoja.

 

2019-02-04 Sutriko GPAIS veikimas

Sutriko VVS importas, gaunama klaida "Klaida: com.liferay.portal.kernel.dao.orm.ORMException:".

Sutrikimas pašalintas, tačiau dalis vartotojų tuo metu dirbusių su GPAIS gali pastebėti netikslumų savo duomenyse, prašome kreiptis į pagalbos tarnybą.