Neveikia galiojimo datų "iki" suvedimas per VVS sąsąją, jei gaminys yra užrakintas suvestinėje

Datų galiojimo pabaigos laiką šiuo metu galima nustatyti tik rankiniu būdu per portalą.

 

Neveikia GII registracija apmokestinamiesiems gaminiams

Dėl sistemos klaidos esančios GPAIS sistemoje, registruodamiesi arba koreguodami GII registraciją gaunate klaidą, kad kolektyvinės atsakomybės pavedimas neatitinka prašyme nurodytų duomenų, arba turi būti nurodytas tik toks apmokesinamasis gaminys, kuris neturi vaikinių apmokestinamųjų gaminių (AG007).

 

Klaida dėl jau egzistuojančio žurnalo

Dėl sutrikimo esančio GPAIS sistemoje, daliai vartotojų gali nepavykti sukurti GII, atliekų tvarkymo arba atliekų susidarymo žurnalo. Gaunama klaida, kad toks žurnalas jau egzistuoja arba suvestinė yra patvirtinta. Taip pat gali nutikti situacija, kai suvestinių formavimo būsena tampa "formuojama" ir nekinta ilgiau nei kelias dienas, dėl to nebeįmanoma atlikti jokių veiksmų.

 

Neveikia įrodančių dokumentų išrašymas, jei GII sraute buvo registruojamasi 2019 metais

Gaunama klaida GII 2018 metais neregistruotas GIIS dėl {srauto pavadinimas}.
Informuosime, kai problema bus sutvarkyta.

 

GPAIS techninės kliūtys dėl nesukurto funkcionalumo duomenų apie gaminių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Preliminari GPAIS techninės kliūties pašalinimo data – 2019 m. vasario 15 d.

Agentūros vertinimui pateiktos gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitos (toliau – Ataskaitos) tų GII, kurie 2018 m. vykdė gaminių prekybą LR vidaus rinkai ir buvo pasirinkę individualią atsakomybę, nebus vertinamos iki tol, kol nebus pašalintos GPAIS techninės kliūtys dėl duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimo veiklą suvedimo į GPAIS vykdomą gaminių apskaitą.

Pašalinus GPAIS technines kliūtis, vertinimui pateiktos gaminių apskaitos metinės ataskaitos, kuriose nėra privalomų pateikti duomenų apie atliekų tvarkymo organizavimą, bus atmestos duomenų papildymui ir pateikimui iš naujo.

Primename, kad šiuo atveju taikoma Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS aprašo (Aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-73) 48 punkto nuostata:

 „Jei sutriko GPAIS veikla ir dėl kitų techninių kliūčių negalima pateikti duomenis GPAIS atėjus terminui atliekų darytojams ar tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams ir kitiems GPAIS duomenų teikėjams pateikti atitinkamas teisės aktuose nurodytas ataskaitas, šių ataskaitų pateikimo terminas pratęsiamas automatiškai, iki kol bus atstatyta GPAIS veikla ar galimybė pateikti duomenis GPAIS ir bus galima pateikti atitinkamas ataskaitas.“

 

Sutrikimai dėl VVS importavimo. SVARBU!
 
Dėl susiklosčiusios situacijos su lėtu VVS importuotų duomenų apdorojimu, duomenų siuntimui laikinai yra uždėtas dviejų importuojamų failų apribojimas vienai įmonei/asmeniui, kurio vardu vykdomas VVS duomenų importavimas. Ypač atkreipkite dėmesį, jei Jūsų programinė įranga siunčia duomenis ne vienu failu, o skaido informaciją į kelis failus, pirmi du failai bus priimti, o likę atmesti, kol nebus įkelti du esantys eilėje.
Labai atsiprašome už sukeltus nepatogumus!
 
Importuojamų failų eilė
 
 

 

Archyvas:

2019-02-07 Sutriko GPAIS veikimas

Dėl GPAIS sutrikimo, sistema nutraukė importuojamų failų eilę, gauta klaida "sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: timestamp check failed". Daliai vartotojų po nutrūkusio importo gali nepavykti siųsti duomenų per naują dėl klaidos, jog toks žurnalas jau egzistuoja.

 

2019-02-04 Sutriko GPAIS veikimas

Sutriko VVS importas, gaunama klaida "Klaida: com.liferay.portal.kernel.dao.orm.ORMException:".

Sutrikimas pašalintas, tačiau dalis vartotojų tuo metu dirbusių su GPAIS gali pastebėti netikslumų savo duomenyse, prašome kreiptis į pagalbos tarnybą.